medycyna estetyczna Bytom Nazywam się Ewa Odlanicka-Poczobutt,
jestem dyplomowanym lekarzem kosmetologiem, lekarzem chorób wewnętrznych i specjalistą medycyny rodzinnej.
Dyplom lekarza uzyskałam w 1994 roku, po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
W 1999 roku zdałam egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych, a w 2005 — z medycyny rodzinnej,
otrzymując tytuł Specjalisty Medycyny Rodzinnej.
Kontynuując karierę medyczną, w 2010 roku rozpoczęłam studia podyplomowe
w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach na Wydziale Kosmetologii Lekarskiej.
Pracę dyplomową obroniłam w 2011 roku, uzyskując tytuł Lekarza Kosmetologa.
Wielokierunkowe wykształcenie medyczne umożliwia mi holistyczne spojrzenie na pacjenta,
łączące aspekty medyczne i estetyczne. Mając na uwadze dobro moich pacjentów i działając
w imię przysięgi Hipokratesa, biorę udział w licznych konferencjach naukowych,
kursach i szkoleniach, zarówno ogólnomedycznych, jak z dziedziny medycyny estetycznej.

Serdecznie zapraszam