medycyna estetyczna Bytom

Leczenie bruksizmu w Bytomiu

607 71 19 69

Bruksizm to wzmożona aktywność i napięcie mięśni żwaczy, objawiająca się niekontrolowanym, nadmiernym zaciskaniem i zgrzytaniem zębami, najczęściej podczas snu. Bruksizm może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak ból głowy, ból zębów lub ich uszkodzenie, nadmierne ścieranie zębów, a także być przyczyną zaburzeń działania stawu skroniowo-żuchwowego. Zajmujemy się w naszym gabinecie leczeniem bruksizmu z wykorzystaniem toksyny botulinowej.

Jakie metody są stosowane podczas leczenia bruksizmu?

Leczenie bruksizmu wymaga indywidualnego podejścia i często zastosowania różnorodnych metod terapeutycznych, w zależności od stopnia zaawansowania i przyczyny problemu. Metoda łączenia różnych technik — w tym podania botoksu (toksyny botulinowej) jest zawsze wynikiem indywidualnego podejścia do każdego pacjenta oraz rozważenia wszystkich jego potrzeb i preferencji.

Oto kilka metod leczenia bruksizmu, które mogą być stosowane:

 1. materiały ochronne: stosowanie szyn relaksacyjnych lub nakładek na zęby może być pomocne w ochronie zębów przed uszkodzeniami wynikającymi ze zgrzytania albo zaciskania szczęki;
 2. terapia behawioralna: terapia behawioralna może pomóc w identyfikacji i zmniejszeniu stresu oraz napięcia, które mogą prowadzić do bruksizmu. Techniki relaksacyjne, takie jak medytacja, głębokie oddychanie i joga, mogą być skuteczne w redukcji napięcia mięśniowego;
 3. farmakoterapia: w niektórych przypadkach lekarz może zalecić leki przeciwbólowe, rozluźniające mięśnie lub leki przeciwdepresyjne, które mogą pomóc w zmniejszeniu napięcia mięśniowego i łagodzeniu bólu;
 4. fizykoterapia: ćwiczenia, masaż lub terapia manualna mogą pomóc w rozluźnieniu mięśni i zmniejszeniu napięcia;
 5. unikanie stresu: redukcja stresu poprzez techniki relaksacyjne, odpowiednie zarządzanie czasem i unikanie sytuacji stresowych może również pomóc w zmniejszeniu objawów bruksizmu;
 6. ocena i leczenie współistniejących problemów zdrowotnych: w niektórych przypadkach bruksizm może być związany z innymi schorzeniami, takimi jak bezdech senny lub zaburzenia psychiczne. W takich sytuacjach konieczne może być leczenie tych podstawowych problemów;
 7. leczenie botoksem: leczenie bruksizmu botoksem (toksyną botulinową) jest jedną z opcji terapeutycznych w przypadku pacjentów, którzy nie zauważyli poprawy, stosując inne metody leczenia, np. brak całkowitego ustąpienia dolegliwości po zastosowaniu szyny relaksacyjnej lub dla których inne terapie nie są odpowiednie.

Na czym polega zabieg na bruksizm z wykorzystaniem botoksu?

Leczenie z zastosowaniem botoksu polega na podaniu toksyny botulinowej w mięsień żwacz, który jest odpowiedzialny za zaciskanie lub zgrzytanie zębami. Toksyna botulinowa działa poprzez osłabianie mięśni, co może pomóc zmniejszyć siłę nacisku na zęby i stawy skroniowo-żuchwowe, przynosząc ulgę i redukując ból, będący skutkiem bruksizmu. Takie leczenie proponujemy naszym pacjentom w Bytomiu.

Jakich rezultatów można się spodziewać po wykonaniu zabiegu na bruksizm?

Efekty podania botoksu w leczeniu bruksizmu:

 • redukcja napięcia mięśniowego: botoks działa poprzez osłabienie aktywności mięśni, co może pomóc w redukcji napięcia mięśniowego w obszarze żuchwy. To z kolei może zmniejszyć skłonność do zaciskania lub zgrzytania zębami;
 • zmniejszenie bólu: poprzez zmniejszenie napięcia mięśniowego, podanie botoksu może przyczynić się do zmniejszenia bólu głowy, bólu szczęk oraz innych dolegliwości związanych z bruksizmem;
 • ochrona zębów: redukcja siły nacisku na zęby może pomóc w ochronie przed erozją, uszkodzeniami zębów i innymi problemami stomatologicznymi związanymi z bruksizmem;
 • poprawa funkcji stawów skroniowo-żuchwowych: u niektórych pacjentów podanie botoksu może pomóc w poprawie funkcji stawów skroniowo-żuchwowych poprzez zmniejszenie napięcia mięśniowego i zmniejszenie obciążenia stawów;
 • poprawa jakości snu: dla pacjentów z bruksizmem nocnym, zmniejszenie zgrzytania zębami może prowadzić do poprawy jakości snu i ogólnego samopoczucia;
 • długoterminowa poprawa jakości życia: poprzez zmniejszenie objawów bruksizmu, takich jak ból, dyskomfort czy uszkodzenia zębów, podanie botoksu może przyczynić się do poprawy jakości życia pacjenta na dłuższą metę;
 • skuteczność w przypadku braku efektu przy stosowaniu innych metod: dla niektórych pacjentów, zwłaszcza tych z ciężkim lub opornym na leczenie bruksizmem, podanie botoksu może być skuteczną alternatywą, gdy inne metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

W razie pytań dotyczących oferowanego zabiegu na bruksizm, w naszym gabinecie w Bytomiu możemy omówić szczegóły leczenia z wykorzystaniem botoksu.

Migrena - epidemiologia, przebieg choroby i leczenie

Migrena jest najczęstszym schorzeniem neurologicznym – dotyka ok. 18% kobiet i 6% mężczyzn na całym świecie. To napadowy silny ból głowy z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami oraz nadwrażliwością na światło i dźwięki. Szacuje się, że w Polsce na migrenę cierpi ok. 10% populacji. Schorzenie to dotyka osób w każdym wieku, ale najwięcej zachorowań przypada na 30-50 rok życia. Na zabiegi na migrenę w Bytomiu, po wykluczeniu przeciwwskazań, zapisać mogą się wszystkie osoby pragnące zapomnieć o bólu głowy.

PRZYCZYNA MIGRENY

Przyczyna migreny wciąż nie jest dokładnie poznana. Uważa się, że u jej podłoża leży nadwrażliwość układu nerwowego na bodźce środowiskowe i sensoryczne, modyfikowana przez czynniki genetyczne (tzw. geny migreny).

U kobiet wrażliwość ta nasila się w trakcie cyklu miesiączkowego. Ból głowy może być zapoczątkowywany lub nasilany przez różne czynniki wyzwalające, takie jak: jasne oświetlenie, dźwięki, głód, nadmierny stres, wysiłek fizyczny, burzowa pogoda lub zmiany ciśnienia atmosferycznego, fluktuacje hormonalne w czasie miesiączki, brak albo nadmiar snu, alkohol lub stymulacja innymi środkami chemicznymi. Sam ból migrenowy jest wyzwalany przez zewnętrzne i wewnętrzne czynniki prowokujące, natomiast bezpośrednią jego przyczyną jest dysfunkcja niektórych układów w ośrodkowym układzie nerwowym (w pniu mózgu i wzgórzu). Głównym elementem, który jak wszystko na to wskazuje, odpowiada za patogenezę migreny – jest nerw trójdzielny. Wydzielane na jego zakończeniach neuromediatory bólu, są odpowiedzialne za pojawienie się jałowego zapalenia wokół naczyń mózgowych i opon mózgowo-rdzeniowych, czego skutkiem jest silny, tętniący ból nasilający się wraz z aktywnością fizyczną chorego. Wielokrotne, powtarzające się napady bólu migrenowego powodują trwałe uwrażliwienie niektórych struktur nerwowych . Jest to główna przyczyna przekształcenia się migreny epizodycznej w jej postać przewlekłą.

Przewlekła migrena polega na utrzymywaniu się częstych i silnych dolegliwości bólowych, które wcześniej pojawiały się tylko okresowo, a także braku lub bardzo słabej reakcji na stosowane leki przeciwbólowe. Bóle głowy występują wtedy minimum przez 15 dni w miesiącu, a przez co najmniej 8 występują bóle o charakterze migrenowym. Większość chorych skarży się na codzienne, uporczywe bóle głowy, które znacznie ograniczają codzienne funkcjonowanie. To sprawia, że wiele osób szuka alternatywnych rozwiązań mogących pomóc w pozbyciu się migreny. Leczenie bólu głowy z użyciem botoksu jest jedną z metod, które można zastosować.

Leczenie migrenowych bóli głowy

Przewlekła migrena wymaga stałej profilaktycznej farmakoterapii. Nie stosujemy tutaj klasycznych leków przeciwbólowych, gdyż ich nadużywanie może prowadzić do tzw. polekowych bóli głowy z odbicia. Nieskuteczność klasycznych leków przeciwbólowych może doprowadzić do błędnego koła w zażywaniu leków i pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

Alternatywą leczenia migreny jest zastosowanie toksyny botulinowej. Wykonanie zabiegu zawsze poprzedza konsultacja lekarska podczas której szczegółowo omówiony jest sam przebieg zabiegu, jego korzyści dla pacjenta i pacjentki, a co najważniejsze lekarz ocenia wskazania do podania botoksu u konkretnego pacjenta i konkretnej pacjentki. Obecnie jedynym zarejestrowanym preparatem toksyny botulinowy do leczenia migrenowych bóli głowy jest Botox firmy Allergan.

W leczeniu migreny mechanizm działania przeciwbólowego toksyny botulinowej (Botoxu) nie jest do końca poznany. Wynika najpewniej z właściwości leku do blokowania uwalniania mediatorów stanu zapalnego i mediatorów bólu z zakończeń nerwowych nerwu trójdzielnego. Prowadzi to do długotrwałego odnerwienia nadwrażliwych zakończeń nerwowych nerwu trójdzielnego.

LECZENIE MIGRENY - PRZEBIEG ZABIEGU

Zabieg leczenia migreny polega na wykonaniu licznych iniekcji botoksu w okolice twarzy, szyi oraz karku, według ściśle określonego schematu podawania leku. Protokół obejmuje 31 koniecznych iniekcji (w stałych miejscach i w stałej dawce, łącznie 155U („fixed-site, fixed-dose”) oraz 8 dodatkowych, opcjonalnych dawek dodatkowych (łącznie 40U, w miejsca największego bólu i tkliwości – „follow-the pain”). Całkowita dawka terapeutyczna wynosi 155U do 195U jednostek leku, co stanowi dwie ampułki preparatu Botox. Podawanie preparatu odbywa się w cyklach co 12 tygodni.

Gabinet Medest-Silesia oferuje leczenie migreny dla mieszkańców i mieszkanek Bytomia. Zabiegi odbywają się przy użyciu toksyny botulinowej i są zawsze poprzedzone konsultacją lekarską.