Migrenowe bóle głowy

607 71 19 69

Terapia z użyciem toksyny botulinowej jest uznaną i sprawdzoną metodą leczenia napięciowych bóli głowy.
Toksyna botulinowa jest to oczyszczony preparat białka, uzyskiwany z bakterii Clostridium botulinum. Wstrzyknięta w małej dawce w odpowiednią tkankę mięśniową, powoduje rozluźnienie mięśni odpowiedzialnych za powstawanie napięcia skutkującego bólem głowy — migreną.

Zastosowanie: profilaktyka i leczenie migrenowych bóli głowy

Migrena- epidemiologia, przebieg choroby i leczenie

Migrena jest najczęstszym schorzeniem neurologicznym – dotyka ok.18% kobiet i 6% mężczyzn na całym świecie. To napadowy silny ból głowy z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami oraz nadwrażliwością na światło i dźwięki. Szacuje się, że w Polsce na migrenę cierpi ok. 10% populacji. Schorzenie to dotyka osób w każdym wieku, ale szczyt zachorowań przypada na 30-50 rok życia.

Przyczyna migreny wciąż nie jest dokładnie poznana. Uważa się, że u jej podłoża leży nadwrażliwość układu nerwowego na bodźce środowiskowe i sensoryczne, modyfikowana przez czynniki genetyczne (tzw. geny migreny ).

U kobiet wrażliwość ta nasila się w trakcie cyklu miesiączkowego. Ból głowy może być zapoczątkowywany lub nasilany przez różne czynniki wyzwalające, takie jak: jasne oświetlenie, dźwięki , głód, nadmierny stres, wysiłek fizyczny, burzowa pogoda lub zmiany ciśnienia atmosferycznego, fluktuacje hormonalne w czasie miesiączki, brak albo nadmiar snu, alkohol lub stymulacja innymi środkami chemicznymi. Sam ból migrenowy jest wyzwalany przez zewnętrzne i wewnętrzne czynniki prowokujące, natomiast bezpośrednią jego przyczyną jest dysfunkcja niektórych układów w ośrodkowym układzie nerwowym ( w pniu mózgu i wzgórzu ). Głównym elementem, który jak wszystko na to wskazuje, odpowiada za patogenezę migreny – jest nerw trójdzielny. Wydzielane na jego zakończeniach neuromediatory bólu, są odpowiedzialne za pojawienie się jałowego zapalenia wokół naczyń mózgowych i opon mózgowo-rdzeniowych, czego skutkiem jest silny, tętniący ból nasilający się wraz z aktywnością fizyczną chorego. Wielokrotne, powtarzające się napady bólu migrenowego powodują trwałe uwrażliwienie niektórych struktur nerwowych . Jest to główna przyczyna przekształcenia się migreny epizodycznej w jej postać przewlekłą.

Przewlekła migrena polega na utrzymywaniu się częstych i silnych dolegliwości bólowych, które wcześniej pojawiały się tylko okresowo, a także braku lub bardzo słabej reakcji na stosowane leki przeciwbólowe. Bóle głowy występują wtedy min. przez 15 dni w miesiącu, a przez co najmniej 8 dni w miesiącu występują bóle o charakterze migrenowym.  Większość chorych skarży się na codzienne, uporczywe bóle głowy, które znacznie ograniczają codzienne funkcjonowanie.

Leczenie migrenowych bóli głowy ( przewlekłej migreny )

Przewlekła migrena wymaga stałej profilaktycznej farmakoterapii. Nie stosujemy tutaj klasycznych leków przeciwbólowych, gdyż ich nadużywanie może prowadzić do tzw. polekowych bóli głowy z odbicia. Nieskuteczność klasycznych leków przeciwbólowych może doprowadzić do błędnego koła w zażywaniu leków i pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

Alternatywą leczenia jest zastosowanie toksyny botulinowej. Jedynym zarejestrowanym preparatem toksyny botulinowy do leczenia migrenowych bóli głowy jest Botox firmy Allergan.

Mechanizm działania przeciwbólowego toksyny botulinowej ( Botoxu ) nie jest do końca poznany. Wynika najpewniej z właściwości leku do blokowania uwalniania mediatorów stanu zapalnego i mediatorów bólu z zakończeń nerwowych nerwu trójdzielnego.  Prowadzi to do długotrwałego odnerwienia nadwrażliwych zakończeń nerwowych nerwu trójdzielnego.

Przebieg zabiegu

Zabieg polega na wykonaniu licznych iniekcji botoksu w okolice twarzy, szyi oraz karku, według ściśle określonego schematu podawania leku. Protokół obejmuje 31 koniecznych iniekcji (w stałych miejscach i w stałej dawce, łącznie 155U ( „fixed-site, fixed-dose”) oraz 8 dodatkowych, opcjonalnych dawek dodatkowych (łącznie 40U, w miejsca największego bólu i tkliwości – „follow-the pain”).Całkowita dawka terapeutyczna wynosi 155U do 195U jednostek leku, co stanowi dwie ampułki preparatu Botox. Podawanie preparatu odbywa się w cyklach co 12 tygodni.